برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه کارکنان محترم دانشگاه فردوسي مشهد در تابستان 1395

 

در راستاي اجراي تقويم آموزشي سال 1395 منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد، معاونت طرح و برنامه اقدام به برنامه ريزي و اجراي تعدادي از دوره هاي آموزشي ويژه کارکنان محترم دانشگاه در تابستان سال جاري نمود. اطلاعات برگزاري اين دوره ها به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

واحد همکاري کننده در برگزاري دوره

تعداد افراد ثبت نام شده

مدرس

تاريخ برگزاري

نام دوره

رديف

کتابخانه مرکزي واحد بسيج

42

آقاي امين قمشه

20/04/95

کمک‌هاي اوليه و فوريت‌هاي پزشکي

1

معاونت فرهنگي و اجتماعي

26

آقاي علايي

27/04/95

آشنايي با نرم افزار فتوشاپ

2

مرکز مشاوره

30

آقاي محمد خوش چهره

27/04/95

کارگاه آموزشي ارتباط متقابل بين همسران

3

-

59

آقاي مهدي اعلمي

16/05/95

برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران

4

-

80

آقاي هاشم راعي

17/05/95

اصول و روش‌هاي ارتقاي بهره‌وري

5

-

55

آقاي علي بهرامي زاده

20/06/95

کارآفريني سازماني و اجتماعي

6

 

amoozeshi1395