جایگاه برتر دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم کشاورزی در جهان

دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم کشاورزی جایگاه برجسته‌ای را از آن خود کرده است. بر اساس نتایج نظام رتبه‌بندی جهانی National Taiwan University (NTU Ranking)، دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 278 جهان را در رشته علوم کشاورزی کسب کرده است.