برگزاری جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه

اولین جلسه از سومین دوره از جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 01/10/1395 به میزبانی معاونت طرح و برنامه دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با حضور جناب آقایان دکتر لگزیان، دکتر بهرامی، دکتر مهارتی، دکتر ملک زاده، دکتر رجبی مشهدی، دکتر شاهنوشی، دکتر ملک الساداتی، مهندس موسوی، حجه الاسلام و المسلمین صالحی و خانم معافیان تشکیل گردید.

ارائه کلیات اقتصاد مقاومتی، بحث و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات قابل انجام در خصوص اقتصاد مقاومتی در دانشگاه و اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی آن‌ها از جمله دستورات جلسه مذکور بود.