دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دومین دانشگاه سبز کشور در نظام رتبه بندی بین‌المللی UI Green World University Ranking

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی UI Green World University Ranking دانشگاه فردوسی مشهد پس از دانشگاه زنجان به عنوان سبزترین دانشگاه کشور معرفی شده است. این نظام رتبه‌بندی که با هدف ترویج پایداری در آموزش عالی‏ اقدام به ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس معیارها و شاخص‌های مرتبط با مسایل زیست‌محیطی در دانشگاه‌ها می‌نماید، فهرست 516 دانشگاه برتر جهان را منتشر نموده است که از میان دانشگاه‌های ایران، سه دانشگاه زنجان، فردوسی مشهد و تهران در نتایج آن حضور دارند. دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه 238، موفق به حضور در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده است.