مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دكتر يعقوب مهارتي استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه به مدت دو سال در سمت مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد .
در این حکم آمده است:
براساس پيشنهاد معاونت محترم برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه ضمن تشكر و تقدير از زحمات جناب عالي در زمان تصدي مسئوليت مديريت برنامه و بودجه و با توجه به اصلاح ساختار سازماني دانشگاه و تغيير عنوان سمت مذكور از مديريت برنامه و بودجه به عنوان مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي  به موجب اين ابلاغ با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردي معاونت مذكور منصوب مي شويد.
لازم به ذکر براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12 خرداد ماه 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید، مدیریت برنامه و بودجه معاونت طرح و برنامه دانشگاه به مدير برنامه، بودجه و نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد تغییر نام داد.

maharati copy1