درخشش بانوان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی

در هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه، بانوان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع خوش درخشیدند  و در 5 رشته ورزشی مقام کسب کردند و  توانمندی های خود را در ورزش نیز به عرصه ظهور رساندند.

مقامات کسب شده:

 رشته پینت بال:

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مرکز فاوا (معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع)

بسیج الف

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

سیده صدیقه حسینی

زهرا نداف

عطیه فلفلانی

حدیث احمدیان

نفیسه کریم زاده

سعیده قوامی

مهرناز فتاحی

طاهره جلالی نیا

الهام برومند

زینب زینالپور

آلا اکرامی

عاطفه اطهری

زکیه علیزاده

محبوبه حسینی

وجیهه معافیان

 

 

 

 

 

 

 
 آمادگی جسمانی بانوان (رده سنی زیر 40 سال)

مقام دوم: زهره جلیلیان

 

تیرو کمان بانوان:

مقام اول: زهره جلیلیان امتیاز ۲۳

 

 شنا خواهران (رده سنی زیر 35 سال):

مقام سوم: سعیده قوامی

 

تیراندازی:

مقام اول: مهرناز سادات فتاحی