جلسه همفکری و تبادل نظر در خصوص برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه برگزار شد

جلسه همفکری و تبادل نظر در خصوص برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (ICT Master Plan) با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و اعضای کارگروه (سرکار خانم دکتر به‌کمال- جناب آقایان دکتر ابریشمی، دکتر پایدار، دکتر پوررضا، دکتر حسینی‌سنو، دکتر کاهانی و دکتر یغمایی) روز یکشنبه 1395/11/24 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش پیشرفت، اعضاء نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص اهداف و برنامه‌های تعریف شده در برنامه مذکور مطرح نمودند

photo 2017-02-13 13-13-55.