ابقاي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دبير منطقه 9 مديران فاوا مراكز آموزش عالي كشور

در هشتمين نشست مديران فاوا منطقه 9 كه به ميزباني دانشگاه خيام مشهد در روز پنج شنبه 21 بهمن 1395 برگزار شد، دانشگاه فردوسي مشهد و مركز فاوا دانشگاه به عنوان دبير منطقه 9 مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات مراكز آموزش عالي كشور به مدت 2 سال ديگر ابقا شدند.

اين جلسه با حضور نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نمايندگان دانشگاه هاي عضو از 4 استان خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي و سمنان برگزار شد و با راي اعضا دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دبير و دانشگاه خيام به عنوان قائم مقام منطقه 9 انتخاب شدند.

دكتر سيدامين حسيني سنو، رئيس مركز فاوا دانشگاه و دبير منطقه 9 در اين نشست از تلاش ها و مديريت آقاي دكتر كاهاني به عنوان دبير منطقه و نقش ايشان به عنوان دبير دبيران مناطق و عضويت در شوراي راهبردي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قدرداني نمودند.

وي افزود: دانشگاه فردوسي مشهد همكاري با دانشگاه هاي منطقه براي پيشبرد امور فاوا را از رسالت هاي خود مي داند و در اين راستا دست ياري همه اعضا را مي فشارد.

در پايان اين جلسه لوح تقدير و هديه اي نيز از طرف مديركل تحول اداري و فناوري اطلاعات وزارت عتف به آقاي دكتر كاهاني اعطا شد.

منطقه 9 مديران فاوا مراكز آموزش عالي كشور شامل 33 عضو شامل دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، و پارك هاي علم و فناوري استان هاي خراسان هاي رضوي، شمالي و جنوبي و سمنان مي باشد.

IMG 8711-1