انتصاب دو تن از مدیران معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه به عضویت شورای اطلاع رسانی دانشگاه

با حکمی از سوی دکتر کافی، جناب آقای دکتر مهارتی (مدیر محترم برنامه و بودجه و نظارت راهبردی) و جناب آقای دکتر حسینی (رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات) به عضویت شورای اطلاع رسانی دانشگاه منصوب شدند.
با استناد به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 23 اردیبهشت ماه 1386 هیات وزیران، شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 3 اسفند 95 به ریاست دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه تصویب و تشکیل شد.

در این شورا دکتر سیدهادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.
سایر اعضاء شورا دكتر گنجعلي مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ، خانم دکتر عباسي رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ، دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه ، دکتر واحديان مظلوم مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ، آقای ایمن شهيدي مدیر حراست دانشگاه ، دکتر انصاري مدیر اداری وپشتیبانی دانشگاه  می باشند .