جلسه تکریم و معارفه جناب آقای دکتر فراحی و جناب آقای دکتر پویا برگزار شد

مراسم تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر فراحی در سمت مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه و معرفی جناب آقای دکتر پویا به عنوان مدیر جدید منابع انسانی و تحول سازمانی، روز شنبه مورخ 1395/12/7  برگزار گردید و در پایان جلسه برای سپاسگزاری از زحمات جناب آقای دکتر فراحی، هدایا و لوح های سپاس به ایشان اهدا گردید.

 

photo 2017-02-26 11-44-16