برگزاري 2 كارگاه ه آموزشي - ویژه اعضای هیات علمی

باستحضار مي رساند كارگاه هاي آموزشي «آسيب شناسي مقالات با رويكرد چاپ در مجلات علمي داخلي و خارجي» و «مقاله نويسي و داوري مقالات به سبك Emerald» طبق برنامه مشخص شده در جدول ذيل برگزار مي گردد. از اعضاي محترم هيات علمي خواهشمند است در صورت تمايل به شركت در كارگاه هاي مذكور به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي، زيرمنوي اداري، قسمت ثبت نام در دوره ها و آزمون ها حداكثر تا تاريخ 95/12/17 مراجعه فرمايند.

 

نام دوره

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

مدرس

آسيب شناسي مقالات با رويكرد چاپ در مجلات علمي داخلي و خارجي

چهارشنبه

95/12/18

8 الي 12

دانشكده علوم اداري و اقتصادي- طبقه اول- تالار مرحوم دكتر رزمي

آقاي دكتر شاهين (عضو محترم هيات علمي دانشگاه اصفهان)، آقاي دكتر پويا (عضو محترم هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

مقاله نويسي و داوري مقالات به سبك Emerald

چهارشنبه

95/12/18

14 الي 18

دانشكده علوم اداري و اقتصادي- طبقه اول- تالار مرحوم دكتر رزمي

آقاي دكتر شاهين (عضو محترم هيات علمي دانشگاه اصفهان)،

اطلاعیه ها