بزرگداشت روز معلم در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

همکاران معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، به مناسبت بزرگداشت روز معلم با اهدای لوح تقدير و هدیه از مدیران و اساتيد ارجمند جناب آقای دکتر لگزيان، جناب آقای دکتر مهارتي، جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر پویا  تقدير به عمل آوردند

photo 2017-05-01 10-52-55