سنجش میزان رضایت دانشگاهیان از خدمات و امکانات رفاهی دانشگاه

بر اساس سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از الزامات تحقق هدف کلان ”استقرار مديريت اثربخش، پاسخگو و مبتني بر خرد جمعي و نظام مشاركتي “ ، سنجش میزان رضایت دانشگاهیان از ابعاد مختلف عملکردی در دانشگاه می‌باشد. در همین راستا فرم‌های سنجش میزان رضایت اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان از برخی خدمات و امکانات رفاهی دانشگاه طراحی و به صورت الکترونیکی در پرتال اعضا بارگذاری شده است. امید است همکاری دانشگاهیان محترم در تکمیل فرم‌های موردنظر، زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر و تحقق اهداف مرتبط با این موضوع در دانشگاه باشد.