معرفی و نتایج نظام رتبه بندی round

نظام رتبه‌بندی Round از سال 2013 در کشور روسیه شروع به فعالیت کرده است. این نظام سالانه حدود 700 دانشگاه برتر جهان را بر اساس 20 شاخص که در چهار دسته کلی آموزش، پژوهش، تنوع بین‌المللی و پایداری مالی دسته‌بندی می‌شوند مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می دهد.

بر اساس نتایج سال 2017 این نظام 11 دانشگاه از ایران حائز رتبه شده‌اند که دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اولین دانشگاه جامع در میان دانشگاه‌های برتر کشور حائز رتبه شده است.

معرفی و نتایج تفصیلی