برگزاری دومین گردهمایی مدیران برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشکده ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور

دومین گردهمایی مدیران برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشکده ها  و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور ، روز چهارشنبه مورخ  14 تیر ماه 1396  به میزبانی دانشگاه بجنورد برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر محقر، رئیس محترم دانشگاه بجنورد، ضمن عرض خیر مقدم، گزارشی  از وضعیت موجود دانشگاه بجنورد و سایر مسایل فراروی مختلف بودجه دانشگاه ها را ارائه نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر لگزیان، معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع  دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه 9 ، ضمن تشکر از میزبانی شایسته دانشگاه بجنورد، تاکید بر اهمیت و نقش ایجاد مناطق در تصمیم سازی و رفع مشکلات دانشگاه های منطقه و موارد مختلف در خصوص اهمیت برنامه ریزی، بودجه بندی، اهمیت بودجه ریزی  مبتنی بر عملکرد و راهکارهای توسعه منابع مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده و به  بررسی اهداف و جایگاه منطقه پرداختند.
 پس از آن بر اساس دستور جلسه ، دبیر کارگروه اصلاح فرآیندها، ساختار و توسعه فناوری اطلاعات و همچنین دبیر کارگروه مدیریت بودجه و توسعه منابع مالی، گزارشی از فعالیت کارگروه های تخصصی ارائه نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر مهارتی مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد به تبیین موضوع مهم ماموریت گرایی، اهمیت نقش سند راهبردی  در دانشگاه ها و بیان دیدگاه های خود پرداختند و ضرورت برگزاری کارگاه های آموزشی توسط دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه معین  را  یادآور شدند.
 در خاتمه تعدادی از حاضرین در جلسه نیز، نظرات و مشکلات پیش روی خود را بیان داشته و به تناسب پاسخ های لازم ارائه گردید و  آیین نامه داخلی  مطرح  و به تصویب حاضرین در  جلسه رسید.

budget1