حضور دانشگاه فردوسی مشهد در نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام شانگهای- 2017

يكي از نظام‌هاي رتبه‌بندي بین‌المللی دانشگاه‌ها که همواره مهم و مورد توجه سازمان‌های فرادست داخلی مانند وزارت عتف (در مواردی مانند سنجش عملکرد دانشگاه‌ها و یا انتخاب دانشگاه‌های برتر در برخی از حوزه‌ها) و همچنین دانشگاه‌های خارج از کشور (برای مواردی مانند همکاری‌های علمی بین‌المللی) بوده است نظام رتبه‌بندي شانگهاي مي‌باشد كه توسط دانشگاه چينی شانگهای جيوتانگ انجام مي‌گردد. اين نظام، هر ساله دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را به صورت کلی، موضوعی و زمينه‌اي مورد ارزيابی و رتبه‌بندي قرار می‌دهد. می‌دهد و 500 دانشگاه برتر جهان را در رتبه‌بندی کلی و 200 دانشگاه برتر را در رتبه‌بندی موضوعی و زمینه‌ای معرفی می‌نماید.

تاکنون نتایج ارزیابی این نظام همزمان با هم اعلام می‌شده است اما اخیرا نتایج رتبه‌بندی موضوعی این نظام با اعمال تغییراتی به صورت مجزا اعلام شده است. به این ترتیب، موضوعات ارزیابی از 7 موضوع به 52 موضوع که در 5 دسته علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، پزشکی و علوم انسانی دسته‌بندی می‌شوند افزایش یافته است. بعلاوه به جای معرفی 200 دانشگاه برتر در هر موضوع، دانشگاه‌های بیشتری (تا حدود 500 دانشگاه بر حسب واجدالشرایط بودن آنها در هر رشته) معرفی شده‌اند.

در نتایج سال 2017 دانشگاه فردوسی مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی موضوعی نظام بین‌المللی شانگهای شده است. بر اساس این نتایج، دانشگاه فردوسی مشهد در 4 رشته مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، علوم و صنایع غذایی و مهندسی متالوژی موفق به کسب رتبه شده است:

رتبه

رشته‌های دارای جایگاه

دانشگاه‌

ردیف

300-201

مهندسی مکانیک

فردوسی مشهد

1

500-401

مهندسی برق و الکترونیک

2

300-201

علوم و صنایع غذایی

3

200-51

مهندسی متالوژی

4

 

مشاهده گزارش کامل