اطلاعيه ثبت‎نام کارگاه آموزشي "قوانين و مقررات دانشگاهی"

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "قوانين و مقررات دانشگاهي" وي‍ژه اعضاي هيأت علمي با همکاري معاونت محترم آموزشي دانشگاه به مدت 12 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتيد- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 31/04/96 لغايت پايان وقت اداري 14/05/96 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

عنوان کارگاه

تاريخ برگزاري کارگاه

ساعت برگزاري

محل برگزاري کارگاه

مدرس

قوانين و مقررات دانشگاهي

يک‌شنبه

22/05/96

8 الي 14

دانشکده مهندسي- اتاق شوراي حوزه رياست

آقاي دکتر مه‌پيکر

آقاي دکتر فتوت

دوشنبه

23/05/96

8 الي 14

دانشکده مهندسي- اتاق شوراي حوزه رياست

خانم صاحبيان

آقايان حکيمي، ساقي، نداف شرق و محمدي

سرفصل، تاريخ و محل برگزاري کارگاه

 

برنامه کارگاه آموزشي «قوانين و مقررات دانشگاهي» به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

 

رديف

عنوان برنامه

ارايه دهنده

زمان

يک‌شنبه مورخ 22/05/96

1

تلاوت قرآن و اعلام برنامه دوره

-

7:45 تا 8:00

2

تشريح مباني و معرفي کلي آيين‌نامه ارتقا

دکتر مه پيکر

8:00 تا 12:00

3

تحليل يک نمونه پرونده ارتقا

دکتر فتوت

12:00 تا 14:00

دوشنبه مورخ 23/05/96

4

استخدام و قوانين کارگزيني

آقايان ساقي و نداف

08:00 تا 9:00

5

مقررات مديريت پژوهش در دانشگاه

آقاي محمدي

9:00 تا 11:30

6

ترفيع، آموزانه، تشويق، رکود و تخلفات

خانم صاحبيان

11:30 تا 13:30

7

تبديل وضعيت

آقاي حکيمي

13:30 تا 14:00

يادآوري:

1-  در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتيد ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي و زيرمنوي اداري و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 23/05/96 لغايت 30/05/96 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتيد مي‌باشد).