راه اندازی کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه

به منظور سهولت دسترسی به اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی، کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی در تلگرام راه اندازی شد.

از این پس تمامی اطلاعیه های مربوطه در این کانال نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

عضویت در کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی

images