موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در ارتقاء جایگاه خود در نظام رتبه‌بندی سایماگو-2017

نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو (SIR)، سالانه عملكرد پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي جهان را ارزيابي مي‌نمايد. نتایج این نظام به دلیل برخورداری از اعتبار و قدمت همواره مورد رصد و توجه بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان بوده است.

بر طبق نتایج سال 2017، دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه 490 در سطح جهانی، نسبت به سال 2016، 82 پله صعود داشته است. در سطح خاورمیانه با 14 پله صعود موفق به کسب رتبه 19، در سطح ملی با 2 پله صعود رتبه 5 در میان دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از آن خود کرده است. در حال حاضر دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه سوم در میان دانشگاه‌های جامع کشور قرار دارد. نکته قابل توجه در بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد با سایر دانشگاه‌های برتر جامع کشور حاکی از آنست که دانشگاهمان به یمن تلاش‌ها و مساعی و همت بلند اعضاء خانواده بزرگ خود، بیشترین ارتقاء جایگاه را نسبت به سایر دانشگاه‌ها کسب نموده است.

جدول ذیل روند رتبه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه‌های برتر جامع کشور را ارایه می‌نماید.

 

رتبه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه‌های برتر جامع کشور از سال 2015 تا 2017 (بر اساس نظام رتبه‌بندی سایماگو)

 

نام دانشگاه

2015

2016

2017

رتبه

عملکرد نسبت به سال 2016

تهران

400

395

366

29 پله صعود

تربیت مدرس

504

489

469

20 پله صعود

فردوسی مشهد

558

572

490

82 پله صعود

تبریز

583

585

552

33 پله صعود

شیراز

566

572

562

10 پله صعود

 

 photo 2017-08-05 07-11-28