ارتقا رتبه آسیایی و جهانی دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه‌بندی بین‌المللی وب‌سنجی UniRank

بر اساس دومین گزارش نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank در سال 2017 (که در سال‌های گذشته با نام4ICU فعالیت داشته است)، دانشگاه فردوسي مشهد با کسب رتبه 3 در ميان دانشگاه‌هاي كشور، رتبه 129 در آسيا و رتبه 794 در جهان توانسته است نسبت به نتايج دوره گذشته اين نظام،‌ 3 پله در آسيا و 267 پله در جهان صعود داشته باشد.

لازم به ذکر است رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank، با هدف سنجش ميزان حساسيت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي نسبت به نشر الكترونيكي و اينترنتي، هر شش ماه يكبار نتايج ارزيابي و رتبه‌بندي خود را منتشر مي‌نمايد.

مشاهده نظام های رتبه بندی