ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری

تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط ریاست محترم جمهور به تمامی دستگاه ها ابلاغ گردید

دریافت تصویب نامه

اطلاعیه ها

pic2