برگزاری كارگاه آموزشي سنجش و اندازه‌گیری ويژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسي مشهد

اين كارگاه که یکی از کارگاه‌های توانمندسازی در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی است، توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و با همكاري معاونت آموزشي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي با هدف ارزشیابی متوازن، نظم و تربیت، پوشش تمام سرفصل‌ها و نحوه ارزشیابی از کلاس به مدت 8 ساعت در دو گروه یکی ویژه اعضای محترم هیات علمی جدیدالاستخدام و دیگری برای سایر اعضای محترم هیات علمی برنامه ريزي گرديده است.
اين كارگاه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 مرداد ماه 1396 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گرديد. لازم به ذكر است از 55 تن عضو هيات علمي ثبت‌نام شده در 2 گروه، 45 تن در كارگاه حضور يافتند.
جناب آقای دکتر قهرمانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان مدرس، مدیریت کارگاه را به عهده داشتند.

photo 2017-08-16 09-38-47