حضور دانشگاه فردوسي مشهد در جمع دانشگاههای برتر جهان در نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای

بر اساس جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای، دانشگاه فردوسي مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی کلی این نظام شده است. بر اساس این نتایج، دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 5 كشوري (در ميان دانشگاه هاي تابع وزارت عتف) و رتبه 800-701 جهاني را كسب نموده است.

معرفی و نتایج تفصیلی سال 2017 نظام رتبه‌بندي شانگهای