انتشار نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی QS

موسسه رتبه‌بندي انگليسي QS، از سال 2004 ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي را آغاز نموده است. اين موسسه سالانه 3000 دانشگاه در جهان را براساس 6 شاخص كه هر كدام داراي وزن‌هاي متفاوتي هستند در چهار حوزه پژوهش، آموزش، استخدام و وجهه بين‌المللي ارزيابي نموده و نتایج بیش از 950 دانشگاه برتر را اعلام مي­نمايد.

معرفي و نتايج تفصيلي سال 2017 نظام رتبه‌بندي QS