نشست مشترک مدیران معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و مدیران معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

دومین نشست همفکری در خصوص «فرهنگ و اقتضائات آن در دانشگاه»  بین دو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی در روز دوشنبه 15 آبان در محل معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع برگزار و در خصوص «اولويت فعاليت هاي فرهنگي و جايگاه فرهنگ در مدل توسعه دانشگاه» تبادل نظر گردید.

photo 2017-11-06 09-32-42