حضور دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه جامع کشور در نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی یورپ (URAP)

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی یورپ (URAP)، دانشگاه فردوسی مشهد پس از دانشگاه تهران و تربیت مدرس به عنوان سومین دانشگاه جامع برتر کشور شناخته می شود. بر اساس نتایج 2017 نظام رتبه‌بندی یورپ در مجموع 22 دانشگاه از کشور عزیزمان ایران موفق به احراز رتبه شده‌اند که دانشگاه فردوسي مشهد رتبه 7 در کشور (در میان دانشگاه‌های تابع وزارت عتف)، رتبه 186 در آسیا و رتبه 731 در جهان را از آن خود نموده است.

معرفي و نتايج تفصيلي سال 2017 نظام رتبه‌بندي یورپ