جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه‌بندی SciVision- 2017

نظام رتبه‌بندی SciVisions از سال 2015 با رتبه‌بندی ۸۰۶ دانشگاه برتر جهان در حوزه علم و فناوری به عنوان طرحی آزمایشی بنیانگذاری شد. این نظام در تازه‌ترین رتبه‌بندی خود که نتایج ارزیابی دانشگاه‌ها در سال 2017 را ارایه می‌دهد حدود 1200 دانشگاه برتر جهان که 27 دانشگاه آن مربوط به کشور ایران می‌باشد را معرفی نموده است. این درحالیست که در نتایج سابق این نظام تنها حدود 800 دانشگاه برتر جهان معرفی می‌شده‌اند که 9 دانشگاه آن مربوط به ایران بوده است.

ارزیابی توسط این نظام در سه محور اصلی پژوهش، فناوری و آموزش و بر اساس 19 شاخص صورت پذیرفته است. اگرچه این نظام تازه تاسیس بوده و در حال حاضر اطلاعات محدودی از چگونگی ارزیابی دانشگا‌ه‌ها در اختیار مخاطبان گذاشته است اما از آنجا که اطلاعات مربوط به شاخص‌های آن از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر گردآوری شده و فعالیت‌های فناورانه و ارتباط با صنعت و تعاملات بین‌المللی در مجموعه شاخص‌های این نظام وجود دارد نتایج آن می‌تواند مفید و مورد توجه باشد.

دانشگاه فردوسی مشهد در نتایج این نظام، در جهان رتبه 1086 و در سطح کشور رتبه 11 در میان دانشگاه‌های تابع وزارت علوم را کسب کرده است.

مشاهده معرفی و نتایج تفصیلی