برگزاری جلسه تودیع و معارفه داخلی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

جلسه تودیع و معارفه داخلی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع روز چهارشنبه 1396/12/16 برگزار شد. در این جلسه جایگاه و نقش مهم و حیاتی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در تحقق اهداف دانشگاه در مقطع حساس کنونی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین به رسم ادب با اهدای لوحی از سوی همکاران معاونت از زحمات جناب آقای دکتر لگزیان تشکر و قدردانی گردید.

 

IMG 20180307 141234

photo 2018-03-08 11-12-51