استقرار سامانه مديريت فرايندها

مديريت فرايندها به مفهوم شناسايي و مستندسازي، تحليل و بهبود، آماده سازي و استقرار، ارزيابي و كنترل فرايندها به‌منظور بهبود عملكرد سازمان مي‌باشد. هدف نهايي مديريت فرايندهاي سازماني دستيابي به اهداف سازماني و ايجاد ارزش براي ذي‌نفعان است.

دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه مديريت فرايندها در  سال 86 شروع به فعاليت نمود و طي دوره‏ فعاليت خود، پس از شناسايي كليه فرايندهاي كاري دانشگاه، نسبت به مستندسازي و مدل‌سازي اقدام نموده است. سپس براساس اولويت‏‌هاي شناسايي‌‏شده حوزه‏‏‌هاي كاري مختلف، به امر تحليل، بازطراحي و بهبود فرايندها پرداخته است.

اكنون در راستاي بهبود اجرا و پياده‌سازي مديريت فرايندها در دانشگاه، طراحي فرايند ”مديريت توسعه و بهبود فرايندهاي دانشگاه“ و استقرار سامانه آن با همكاري دو واحد مديريت منابع‌انساني و تحول سازماني و مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام گرديده است. هدف از بهبود فرايند فوق، نظام‌مند نمودن درخواست‌ها مبتني بر نقشه فرايندي و امكان اولويت‌بندي آن‌ها توسط حوزه، شفاف نمودن مسير ارسال درخواست‌ها و امكان رديابي وضعيت آن‌ها، حذف نسخ كاغذي مستندات فرايند و ... بوده است.

جلسه آموزشي به منظور آشنايي با فرايند بهبود يافته و نحوه كار سامانه با حضور كارشناسان منتخب واحد‌هاي دانشگاه، در تاريخ 97.01.28 در محل سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد.

IMG 20180417 102333