شرکت رئیس و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از 13 دانشگاه برتر کشور در نشست یک‌روزه "جایگاه آموزش، پژوهش و دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی"

نشست یک‌روزه "جایگاه آموزش، پژوهش و دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی" با حضور قائم‌ مقام و معاونین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این نشست سه پنل تخصصی با موضوعات "هماهنگی بین برنامه‌های آموزش عالی با نیازهای بخش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور"، "توسعه متوازن و ارتقاء کیفیت در آموزش عالی" و "بهبود مدیریتی و اقتصادی آموزش عالی" تشکیل گردید.

image gallery