اسلاید ارائه شده در کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسلامی (ضیافت اندیشه)

اسلاید و فیلم  دوره اصول تعلیم و تربیت اسلامی، ارائه شده در دهمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان  (معرفت افزایی) ویژه اعضای هیات علمی
مدرس: حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مسعود آذربایجانی

اطلاعیه ها