اسلايد ارايه شده در كارگاه سبک زندگی و مهارت های زندگی (ضيافت انديشه)

 شرکت کنندگان و علاقمندان محترم می توانند اسلايد ارايه شده در كارگاه سبک زندگی و مهارت های زندگی (ضيافت انديشه)- مدرس: جناب آقای دکتر کریمی را دریافت نمایند

بخش اول

بخش دوم