برگزاري دوره های آموزشي ويژه اعضای غیر هیات علمی در شهریور و مهر ماه سال 1397

در راستاي اجراي تقويم آموزشي سال 1397 منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، اقدام به برنامه ريزي و اجراي دوره های آموزشي ویژه کارکنان محترم دانشگاه نموده است. اطلاعات هر دوره در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

تعداد فراگیران

مدرس دوره

نتیجه ارزیابی دوره

1

خلاقیت و بهره وری

17/06/1397

دانشکده دامپزشکی

80

مهندس هاشم راعی

بسیار خوب

2

تغذیه سالم

18/06/1397

دانشکده دامپزشکی

120

محمدعلی سبک خیز

خوب

3

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

14/07/1397

دانشکده حقوق

80

امین قمشه
رسول شخصی زارع
حسین رضاپور

بسیار خوب

4

کارآفرینی اجتماعی و فرهنگی

15/07/1397

دانشکده حقوق

80

مهندس علی بهرامی زاده

بسیار خوب

photo 2018-10-29 14-07-31

photo 2018-10-29 14-09-34

photo 2018-10-29 14-16-41