جایگاه برتر دانشگاه فردوسی مشهد در رشته‌های علوم کامپیوتر و مهندسی و فناوری، علوم زیستی و علوم فیزیکی

در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام تایمز در سال 2019، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه در سه حوزه‌ موضوعی علوم کامپیوتر و مهندسی و فناوری (501-600)، علوم زیستی (601+) و علوم فیزیکی (601-800) شده است.

معرفي و نتايج تفصيلي رتبه‌بندی موضوعی نظام تايمز - 2019