طراحی و استقرار سامانه مدیریت اسناد حقوقی

در راستاي مدیریت اسناد حقوقی در دانشگاه، سامانه مدیریت اسناد حقوقی توسط کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع (کارشناس فاوا و کارشناس فرایندهای سازمانی) با همکاری کارشناسان حقوقی طراحی و پیاده‌سازی شده و در اختیار مدیریت حقوقی قرار گرفت.

در این سامانه کارشناسان مربوطه می‌توانند انواع مختلفی از اسناد حقوقی را با مشخصات و فایل‌های پیوست، ثبت کنند. همچنین امکاناتی از قبیل "ثبت، ویرایش وحذف چندین لایحه به اسناد" و "ویرایش و حذف اسناد ثبت شده قبلی" از دیگر ویژگی‌های این سامانه می‌باشد.