طراحی و استقرار سامانه مدیریت اسناد پرسنلی

در راستاي مدیریت اسناد پرسنلی کارکنان در دانشگاه ، سامانه مدیریت اسناد پرسنلی توسط کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع (کارشناس فاوا و کارشناس فرایندهای سازمانی) با همکاری کارشناسان دبیرخانه و بایگانی سازمان مرکزی طراحی و پیاده‌سازی شده و هم اکنون درحال بهره برداری می باشد.

در این سامانه کارشناسان مربوطه می‌توانند انواع مختلفی از اسناد پرسنلی را با مشخصات و فایل‌های پیوست، ثبت کنند. همچنین امکان ویرایش و حذف اسناد ثبت شده قبلی از دیگر ویژگی‌های این سامانه می‌باشد.

اطلاعیه ها