موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در کسب جایگاه برتر در زمینه وب‌سنجی

دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه وب‌سنجی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، رتبه دوم را در میان کل دانشگاه‌های کشور در سال 2019 از آن خود کرده است. بر اساس این نتایج که توسط نظام رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank (که در سال‌های گذشته با نام 4ICU فعالیت داشته است) منتشر می‌شود، دانشگاه فردوسی مشهد، پس از دانشگاه تهران به عنوان دومین دانشگاه کشور شناخته شده است.

لازم به ذکر است رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank ، با هدف سنجش ميزان حساسيت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي نسبت به نشر الكترونيكي و اينترنتي، هر شش ماه يكبار نتايج ارزيابي و رتبه‌بندي خود را منتشر مي‌نمايد. در نخستین رتبه‌بندی سال 2019 این نظام، حدود 300 دانشگاه از کشور ایران رتبه‌بندی شده‌اند (مشاهده نتایج تفصیلی).