اولین سمینار آموزشی ویژه مدیران در سال 1398 برگزار شد

اولین سمینار آموزشی ویژه مدیران در سال 1398 با موضوع تفکر سیستمی، تفکر استراتژیک و آموزش هیجان حسی با حضور  80 نفر از مدیران محترم دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنج‌شنبه دوازدهم اردیبهشت به همت همکاران معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع برگزار گردید.

موضوع تفکر سیستمی توسط جناب آقای دکتر مشایخی و تفکر استراتژیک توسط جناب آقای دکتر آراستی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید. در این ارائه عناصر تشکیل دهنده تفکر سیستمی تشریح شده و به بررسی مشکلات موجود در آموزش عالی و نیاز آموزش عالی به تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک پرداخته شد.

جناب آقای دکتر پیش‌قدم معاون محترم آموزشی دانشگاه در این سمینار الگویی مفهومی از آموزش ر ا ارائه نمودند. این الگو بر اساس ساختار مغز طراحی شده که در این سمینار آموزشی رونمایی شد. این الگو می‌تواند نقشه راهی برای آموزش موثر باشد.

در ابتدای سمینار جناب آقای دکتر بهرامی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به نمایندگی از جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه ضمن گرامیداشت هفته آموزش و بزرگداشت مقام استاد، ضرورت آموزش برای مدیران را متذکر شده و خواستار برگزاری دوره‌های مشابه برای مدیران شدند. همچنین جناب آقای دکتر پویا مدیر محترم منابع انسانی و تحول سازمانی گزارشی از عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در حوزه آموزش منابع انسانی دانشگاه و برنامه‌های پیش‌رو ارائه نمودند.

مطلب ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مشایخی با موضوع تفکر سیستمیک

مطلب ارائه شده توسط جناب آقای دکتر  آراستی با موضوع تفکر استراتژیک