نتایج نظام رتبه‌بندی سایماگو در سال‌ 2019

نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو (SIR)، سالانه عملكرد پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي جهان را ارزيابي مي‌نمايد. نتایج این نظام به دلیل برخورداری از اعتبار و قدمت همواره مورد رصد و توجه دانشگاه بوده است. بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد حاکی از آنست که دانشگاهمان موفق به کسب رتبه 509 در سطح جهان، رتبه 53 در سطح خاورمیانه و رتبه 4 در میان دانشگاه‌های جامع تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

مشاهده نتایج تفصیلی