برگزاری نخستین جلسه نقد و بررسی الگوی پیاده‌سازی مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

نخستین جلسه نقد و بررسی ”الگوی پیاده‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد“ روز دوشنبه 14/5/98 در اندیشکده دانشگاه واقع در مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته با حضور جمعی از اساتید دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه موضوع مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد و مدل طراحی شده در این خصوص به نقد و بررسی گذاشته شد. اعضای شرکت‌کننده در جلسه به شرح زیر می‌باشند:

آقای دکتر مرتضوی استاد پیشکسوت گروه مدیریت

آقای دکتر یوسفی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی

آقای دکتر نوغانی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی

آقای دکتر مه‌پیکر عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

آقای دکتر فخلعی عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

آقای دکتر سعیدی رضوانی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

آقای دکتر بنی‌هاشم عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران و مسئول کمیته مسئولیت‌پذیری اجتماعی مجمع صنفی اعضای هیات علمی

سرکار خانم دکتر شریفی عضو هیات علمی گروه زبانشناسی و عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی

آقای دکتر ملک‌زاده عضو هیات علمی گروه مدیریت

آقای دکتر مهارتی عضو هیات علمی گروه مدیریت و مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه

photo 2019-08-05 23-46-35

photo 2019-08-05 23-46-49

photo 2019-08-05 23-46-46