موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در کسب جایگاه برتر در زمینه وب‌سنجی

 

 

 FUM Logo

موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در کسب جایگاه برتر در زمینه وب‌سنجی

دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه وب‌سنجی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، موفق به کسب جایگاه برتر، در میان دانشگاه‌های جهان در سال 2019 شده است. بر این اساس، دانشگاهمان با کسب رتبه 961 در جهان و رتبه 220 در آسیا در میان دانشگاه برتر حائز رتبه شده است. این نتایج که توسط نظام رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک منتشر می‌شود دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان سومین دانشگاه جامع کشور نیز معرفی می‌نماید.

رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک، با هدف سنجش ميزان حساسيت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي نسبت به نشر الكترونيكي و اينترنتي، هر شش ماه يكبار نتايج ارزيابي و رتبه‌بندي خود را منتشر مي‌نمايد. در دومین رتبه‌بندی سال 2019 این نظام، حدود 27500 دانشگاه از کشور ایران رتبه‌بندی شده‌اند.

(مشاهده نتایج تفصیلی)