حضور مدیر برنامه ، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین گردهمایی مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه ۹ کشور

چهارمین گردهمایی مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه 9  وزارت علوم تحقیقات و فناوری  با حضور دکترمهارتی مدیر برنامه بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین سایر مدیران برنامه و بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و پارک های علم و فناوری  استان های خراسان رضوی و شمالی و جنوبی و استان سمنان روز شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ در  مجمع آموزش عالی گناباد برگزار گردید.

در این جلسه تجارب دانشگاهی در خصوص نحوه استقرار نظام بودجه‌ریزی در دانشگاه ارائه گردید و همچنین برنامه و فعالیت دانشگاه‌های منطقه، مدل تعیین و توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها و  وضعیت بودجه سال 98 مورد بررسی قرار گرفت.

IMG 20190819 104135 145IMG 20190819 104125 039IMG 20190819 111931 200