جایگاه برتر دانشگاه فردوسی مشهد در دو رشته علوم کشاورزی و مهندسی مکانیک در جهان

در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی نظام بین‌المللی دانشگاه ملی تایوان (NTU)، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده است. همچنین در رتبه‌بندی موضوعی این نظام در رشته علوم کشاورزی رتبه 246 و در رشته مهندسی مکانیک با اولین حضور خود، موفق به کسب رتبه 102 در جهان شده است. جهت مشاهده نتایج تفضیلی اینجا را کلیک کنید.