جلسه معارفه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه

مراسم معارفه آقای دکتر رحیم نیا به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، مدیران و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع روز دوشنبه 98/07/01 برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر مهارتی ضمن خیر مقدم خدمت ریاست محترم دانشگاه از حمایت‌های همه‌جانبه ایشان از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه و به ویژه از استقرار تفکر برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری تشکر و قدردانی نمودند.

در ادامه آقای دکتر کافی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی 98-99 و گرامیداشت هفته دفاع مقدس از زحمات و تلاش‌های معاونین قبلی تشکر نمودند. ایشان در ادامه ضمن اشاره به جایگاه خطیر و تاثیرگذار معاونت، بر لزوم عزم قاطع و همکاری بیش از پیش همه حوزه‌های دانشگاه با این معاونت تاکید فرمودند.

سپس آقای دکتر رحیم‌نیا معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع را به عنوان بازوی سیاست‌گذار و عامل برنامه‌ریزی در سطح کلان دانشگاه در کنار ریاست محترم دانشگاه معرفی نمودند و خواستار حمایت تمام و کمال ریاست محترم دانشگاه به ویژه در زمینه پیاده‌سازی و اجرایی نمودن تصمیمات و برنامه‌ها شدند. همچنین "تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه" به عنوان اولویت اصلی معاونت مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان همکاران معاونت ضمن خیرمقدم خدمت آقای دکتر رحیم نیا، نکات و دغدغه‌های مورد نظر خود را با ایشان درمیان گذاشتند.

IMG 2810IMG 2811