برگزاری ششمين جلسه شورای راهبردی دانشگاه

photo 2019-10-09 10-16-26

 

ششمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار بررسی گزارش «مرور انتقادی اولین برنامه راهبردی دانشگاه»، سه شنبه 16 مهر ماه با حضور جناب آقای دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف اولین برنامه راهبردی در هر کدام از مراحل تدوین، اجرا و کنترل و نظارت ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اولین برنامه راهبردی در ماه­ های گذشته جلسات هم ­اندیشی با معاونین دانشگاه، روسای دانشکده­ ها، مدیران ستادی، مسولین سند راهبردی دانشکده­ ها و ... برگزار گردید. منابع علمی، دانش سازمانی و مستندات اولین برنامه راهبردی نیز از دیگر منابع تدوین گزارش مرور انتقادی می­باشند.

اهم موضوعات بررسی شده در جلسات شورای راهبردی دانشگاه تا کنون:

 • سازمان پروژه تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه
 • شرح وظایف شورای راهبردی و دبیرخانه تدوین دومین برنامه راهبردی
 • فلسفه ­های وجودی دانشگاه

 

اعضای شورای راهبردی دانشگاه:

 • جناب آقای دکتر پیش­قدم، معاون آموزشی دانشگاه
 • جناب آقای دکتر رحیم‌نیا، معاون برنامه­ ریزی و توسعه منابع دانشگاه
 • جناب آقای دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • جناب آقای دکتر طاهری، معاون فرهنگی، اجتماعی دانشجویی دانشگاه
 • جناب آقای دکتر انصاری، معاون اداری و مالی دانشگاه
 • حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسيني مطلق،مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
 • جناب آقای دکتر خادمی، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی
 • جناب آقای دکتر یوسفی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • جناب آقای دکتر مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه (دبیر شورا)
 • جناب آقای دکتر پوررضا، نماینده روسای دانشکده­ها و رئیس دانشکده مهندسی
 • جناب آقای دکتر اطهری، رئیس مجمع صنفی اعضای هیات علمی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی