اعضای"کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه" منصوب شدند

7c3e09592759d404de707fe1a1bd1d47

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی اعضای «کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه» را منصوب نمود.

در این حکم، دکتر یعقوب مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، دکتر بهروز مشایخی فرد مشاور معاونت آموزشی، دکتر امیر لکزیان مدیر امور اداری و پشتیبانی، دکتر صال مصلحیان مدیر پژوهشی، دکتر امیر سالاری مدیر رفاه و سلامت دانشجویان، دکتر مهدی کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه، دکتر سید محمدجواد رزمی مدیر گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دکتر هادی قوامی عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد، دکتر علی اکبر ناجی میدانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد، دکتر محمد قربانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی، مهندس مهدی حافظی کارشناس مدیریت حراست و وجیهه معافیان کارشناس ارزیابی عملکرد دانشگاه، به عنوان اعضای این کارگروه به مدت دو سال منصوب شدند.

پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و فرامین ریاست جمهوری در راستای پیاده‌ سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه از اصلی‌ترین وظایف کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه عنوان شده است.

در بخشی از حکم دکتر کافی آمده است: نقش دانشگاه‌ها به عنوان طلایه‌داران علم و دانش‏، در تبیین‏ ابعاد اقتصاد مقاومتی‏، گفتمان‌سازی آن در بین آحاد جامعه و طراحی سازوکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان و کشور نیز بایستی در این کارگروه مدنظر قرار گیرد.