صعود 40 پله ای جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در جهان در نتایج 2019 نظام رتبه‌بندی بین‌المللی یورپ (URAP)

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی یورپ (URAP)، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب جایگاه در بین دانشگاه­های برتر جهان گردیده است. بر اساس این نتایج، دانشگاه فردوسي مشهد توانسته است رتبه 681 جهان را به خود اختصاص دهد که نسبت به سال گذشته 40 پله صعود داشته است.

 

معرفي و نتايج تفصيلي سال 2019 نظام رتبه‌بندي یورپ