برگزاری کارگاه آینده¬پژوهی در راستای تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه

در راستاي تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد و با هدف شناسايي عوامل اثرگذار بر آینده دانشگاه و پيشران­هاي كليدي، کارگاه آینده­پژوهی با حضور بیش از 60 نفر از مدیران، اعضای هیات­علمی و کارشناسان دانشگاه در روز پنج شنبه 12 دی­ماه از ساعت 8 الی 17 در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه آقای دکتر مهارتی، دبیر شورای راهبردی دانشگاه پس از خوش­آمدگویی، توضیحاتی را در خصوص مدل دومین برنامه راهبردی و جایگاه آینده­پژوهی در مدل ارائه دادند. در ادامه جناب آقای دکتر کافی، رئیس محترم دانشگاه ضمن ایراد بیاناتی در خصوص اهمیتبرنامه ریزی و لزوم توجه به آینده در این خصوص، تشکیل چنین جلساتی را به صورت کارگاهی و مشارکتی بسیار ارزشمند و مفید دانستند.

کارگاه­ها با توضیحات آقای دکتر ذوالفقارزاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران (مشاور آینده­پژوهی تدوین دومین برنامه) در خصوص آینده­پژوهی، پیشران­های کلیدی و سناریونویسی آغاز و شرکت­کنندگان در قالب 10 گروه پس از احصای عوامل اثرگذار برآینده دانشگاه، امتیازدهی عوامل و پس از انتخاب دو عامل اثرگذار، سناریوهای پیشنهادی خود را توسط سر گروهها ارایه نمودند.

در پایان آقای دکتر رحیم­نیا، معاون برنامه­ریزی و توسعه منابع دانشگاه با تشکر از همراهی و تعامل خوب شرکت کنندگان در برگزاری کارگاه آینده­پژوهی، نسبت به تدوین دقیق و اثر گذار دومین برنامه راهبردی ابراز امیدواری نمودند.

photo 2020-01-04 11-53-23

DSC 0316DSC 0252