انتصاب رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه

photo 2020-02-06 11-28-02

براساس حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه، دکتر فرزاد دهقانیان عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع به مدت دو سال به سمت رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه منصوب گردید.

در این حکم آمده است:

نظر به پيشنهاد معاون محترم برنامه‌ريزي و توسعه منابع دانشگاه و با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان "رئيس گروه نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه" منصوب مي‌شويد. اتخاذ راهكارهاي مناسب در خصوص طراحي و اجراي نظام‌هاي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدهاي دانشگاه اعم از واحدهاي صف و ستاد يكي از مهمترين اولويت‌هاي دانشگاه بوده و انتظار مي‌رود نظام‌هاي مذكور با مطابقت كامل با اولين و دومين سند راهبردي دانشگاه انجام پذيرد. لذا اميد است ضمن ايجاد يكپارچگي در ارزيابي‌هاي مختلف موجود در سطح دانشگاه و اتخاذ شيوه‌هاي نوين جهت انجام ارزيابي‌هاي ياد شده، با دقت، سرعت و جديت هر چه تمام‌تر زمينه‌سازي تحقق اهداف دانشگاه فراهم گردد. توفيق روزافزونتان را در اين راه از درگاه خداوند متعال خواستارم.