برگزاری پنجمین جلسه "کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه" همزمان با سالگرد اقتصاد مقاومتی

پنجمین جلسه "کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه" همزمان با سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (92/11/29)، در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه برگزار گردید.

از اهم وظایف کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه می‌توان به اجرای راهکارهای مستخرج از شبکه مسائل اقتصاد مقاومتی، مدیریت مؤثر تکانه‌های وارده، مدیریت مؤثر منابع مالی و ترویج و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه اشاره نمود.

IMG 07221